sobota, 22 lutego 2014

Atak drgawek - co robić?

Ataki drgawek powstają na tle różnych przyczyn i mogą mieć różny przebieg. U małych dzieci najczęściej są spowodowane wysoką temperaturą ciała (≥38ºC),tzw. drgawki gorączkowe. Innym powodem może być epilepsja (padaczka). Podczas ataku drgawek u własnego dziecka, może nam się wydawać że ono umiera. Większość drgawek gorączkowych jest łagodnych i nie powoduje żadnych następstw ubocznych.  
 
Podczas ataku drgawek najczęściej występuje:
  • utrata przytomności,
  • skurcze mięśni (drgawki),
  • ślinotok,
  • szczękościsk,mimowolne oddawanie kału bądź moczu.

Jeżeli jesteś świadkiem wystąpienia u osoby poszkodowanej drgawek, pamiętaj że w takiej sytuacji najważniejsze jest Twoje opanowanie!

Jak się zachować podczas ataku drgawek:
  1. Odsuń od poszkodowanego wszystkie niebezpieczne przedmioty.
  2. Chroń głowę poszkodowanego przed wtórnymi urazami układając ją na czymś miękkim lub na swoich kolanach.
Po ataku drgawek:
  1. Sprawdź oddech.
  2. Opróżnij jamę ustną poszkodowanego ze śliny (jeżeli jest taka potrzeba). 
  3. Utrzymuj drożność dróg oddechowych poszkodowanego.Okryj poszkodowanego i mów do niego.
Pamiętaj!!!
Nie wkładaj poszkodowanemu nic do ust! Nie ma takiej potrzeby! 
Nie powstrzymuj na siłę drgawek kładąc się na poszkodowanym czy chwytając go za kończyny!
Podczas ataku drgawek najważniejsza jest głowa poszkodowanego - to ją należy chronić przed wtórnymi urazami!

Ułóż głowę poszkodowanego na własnych kolanach.